دستگاه Mfk4023a

این ماشین برش، PVC و ابزار می زند و می تواند فرم های غیرمعمول مثل L و دایره و قایقی را برش بزند.

دانلود (5.26 مگابایت) گزارش منبع اصلی

زمان آپلود : 5 دی 1395

کابینت بانک

ناب ویدیو صرفا یک سرویس ویدیو است و در قبال محتوی ویدیوها مسئولیتی ندارد .